Umelecká škola
GRIMMY PREŠOV

S výhradnou špecializáciou na odbor tanec sa venujeme praktickej a teoretickej výchove detí a dospelých.

Súkromná ZUŠ
GRIMMY Prešov

Už 9 rokov sa v Prešove ako SZUŠ venujeme pohybovej a tanečnej výchove detí od 4 rokov. Umelecká škola GRIMMY / Tanečný klub GRIMMY je členom Slovenského zväzu tanečného športu (SZTŠ) sekcie Medzinárodnej tanečnej organizaćie IDO (jediný oficiálny Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu uznaný tanečný šport na SR )

86970150_2792205124197958_5949741383953678336_n
206049694_4125935734158217_5728963502073689526_n
205290615_4123299137755210_1074558761753217427_n
120169040_3361380950613703_876717340642186648_n
88183282_2819815994770204_9096483623300759552_n
206085388_4128787040539753_2725267331543103473_n
213078642_4156810604404063_8791201063935269144_n
206794797_4123297387755385_1296443768676182395_n

Odbor tanec

Tanečný odbor je hlavným umeleckým odborom Súkromnej ZUŠ GRIMMY Prešov. Okrem klasických učebných plánov pre ZUŠ sa špecializujeme aj na gymnastickú prípravu a rôzne módne a moderné tance vo všetkých úrovniach náročnosti.
Proces výučby
Špecializácia
Žiaci umeleckej školy sú prijímaní bez prijímacieho konania na základe podanej prihlášky a prechádzajú štandardným procesom výučby v troch úrovniach:

Pripravné štúdium

Žiaci nadobúdajú pohybové základy, rytmiku, dynamiku, schopnosť orientácie. To všetko za pomoci pohybových hier a jednoduchých tanečných lekcií, prvých súťaží a vystúpení.

I. stupeň štúdia

Študenti rozširujú svoj pohybový slovník vďaka ťažším tréningom, náročnejším choreografiám a tanečným zostavám. Zúčastňujú sa mnohých súťaží a vystúpení.

II. stupeň štúdia

Tanečníci majú príležitosť reprezentovať súbor na domácich a medzinárodných podujatiach, vystúpeniach a súťažiach. Dostávajú príležitosť sa tancu venovať profesionálne.

Žiaci sa môžu kedykoľvek rozhodnúť, či sa chcú tancu venovať:

Súťažne

Žiak sa stane členom tanečného športu, sekcie tanečnej organizácie IDO a bude súťažiť na domácich a medzinárodných podujatiach.

Hobby

Pre spestrenie a zážitky žiak súťaží na lokálnej úrovni a je súčasťou vystúpení organizovaných Súkromnou ZUŠ GRIMMY.

Úspechy

Naši tanečníci patria dlhodobo k najúspešnejším na Slovensku aj v zahraničí. Okrem titulov majstrov Slovenska sa stali niekoľkonásobnými majstrami Európy a sveta v Medzinárodnej tanečnej organizácii a získali ďalšie iné ocenenia:

76899287_2561525223932617_2136678790183518208_n
44782556_1951498601601952_5100442413265059840_n
68755282_2406043656147442_2910035824181510144_n
53179911_2134662183285592_7258073879279566848_n
84446063_2777622545656216_6720652038939607040_n
196996643_4068500416568416_8699425574338689595_n
72949992_2538405389577934_6589759466030235648_n
60179014_2236465833105226_7613347926122692608_n

Pedagógovia

Náš pedagogický zbor je zložený z kolektívu vzdelaných a skúsených tanečných osobností, pedagógov a lektorov, ktorí sú uznávaní vo svojom obore.

Pridajte sa k nám