Poplatky Košice

ZVOĽTE MESTO

Poplatky pre žiakov Umeleckej tanečnej školy GRIMMY Košice

PRAVIDELNÉ MESAČNÉ POPLATKY

Mini Kids

materská škola
18-20 mesačne
  • 1-2 x týždenne tréning

Deti / Juniori / Dospelí

od 6 rokov
24 mesačne
  • 2-3 x týždenne tréning

Konečná výška poplatku sa určuje podľa počtu tréningov, po odrátaní všetkých zliav a skupinky, v ktorej je tanečník zaradený. Výška poplatku po uplatnení zliav môže byť výrazne nižšia.

Jednorázový poplatok

Zápisné pri prvom zápise

5

Pri plynulom pokračovaní sa ďalšie roky zápisný poplatok neplatí. V prípade prerušenia minimálne na rok sa obnovuje zápis aj zápisný poplatok.

Benefity a zľavy

Vzdelávací poukaz

-2/mes.

Polročná platba

-2/mes.

Termín uplatnenia týchto zliav je možný iba v úvode šk. roka do 15.9.

Oslobodenie od mesačného poplatku, alebo zníženie poplatku (sociálne prípady) je možné iba po predložení písomnej žiadosti rodiča a schválení riaditeľom, alebo zriaďovateľkou školy.

V prípade, že neodovzdáte našej SZUŠ GRIMMY Košice „Čestné vyhlásenie’’, členský poplatok sa môže zvýšiť o 10 € mesačne

Kostýmy

Kostýmy na skupiny a formácie zabezpečuje v plnej výške GRIMMY, tanečníci platia len adekvátne požičovné. Kostýmy na sóla, duá vieme zabezpečiť za prijateľné ceny.

Údaje k úhrade poplatkov

Názov účtu
Tanečný klub GRIMMY o.z.
Číslo účtu:
SK4609000000000500916293
Poznámka:
Meno žiaka + mesiac za aký platíte poplatok

Pridajte sa k nám