Umelecká škola
GRIMMY KOŠICE

S výhradnou špecializáciou na odbor tanec sa venujeme praktickej a teoretickej výchove detí a dospelých.

Súkromná ZUŠ
GRIMMY KOŠICE

Od roku 2020 sa v Košiciach ako SZUŠ venujeme pohybovej a tanečnej výchove detí od 4 rokov. Umelecká škola GRIMMY / Tanečný klub GRIMMY je členom Slovenského zväzu tanečného športu (SZTŠ) sekcie Medzinárodnej tanečnej organizaćie IDO (jediný oficiálny Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu uznaný tanečný šport na SR )

120152812_3361380737280391_955624511566233469_n
205008675_4126069920811465_4254276931238721130_n
205290615_4123299137755210_1074558761753217427_n
85152663_2792199484198522_66164954742390784_n
79672028_2667600713325067_8980331678798970880_n
204208460_4123298054421985_8523716753159415864_n
65667753_2328120847273057_4028023327523078144_n
78567687_2631775193574286_6580059050463985664_n

Odbor tanec

Tanečný odbor je hlavným umeleckým odborom Súkromnej ZUŠ GRIMMY Košice. Okrem klasických učebných plánov pre ZUŠ sa špecializujeme aj na gymnastickú prípravu a rôzne módne a moderné tance vo všetkých úrovniach náročnosti.

Proces výučby
Špecializácia
Žiaci umeleckej školy sú prijímaní bez prijímacieho konania na základe podanej prihlášky a prechádzajú štandardným procesom výučby v troch úrovniach:

Pripravné štúdium

Žiaci nadobúdajú pohybové základy, rytmiku, dynamiku, schopnosť orientácie. To všetko za pomoci pohybových hier a jednoduchých tanečných lekcií, prvých súťaží a vystúpení.

I. stupeň štúdia

Študenti rozširujú svoj pohybový slovník vďaka ťažším tréningom, náročnejším choreografiám a tanečným zostavám. Zúčastňujú sa mnohých súťaží a vystúpení.

II. stupeň štúdia

Tanečníci majú príležitosť reprezentovať súbor na domácich a medzinárodných podujatiach, vystúpeniach a súťažiach. Dostávajú príležitosť sa tancu venovať profesionálne.

Žiaci sa môžu kedykoľvek rozhodnúť, či sa chcú tancu venovať:

Súťažne

Žiak sa stane členom tanečného športu, sekcie tanečnej organizácie IDO a bude súťažiť na domácich a medzinárodných podujatiach.

Hobby

Pre spestrenie a zážitky žiak súťaží na lokálnej úrovni a je súčasťou vystúpení organizovaných Súkromnou ZUŠ GRIMMY.

Úspechy

Naši tanečníci patria dhodobo k najúspešnejším na Slovensku aj v zahraničí. Okrem titulov majstrov Slovenska sa stali niekoľkonásobnými majstrami Európy a sveta v Medzinárodnej tanečnej organizácii a získali ďalšie iné ocenenia:

86875444_2792354860849651_3970601654885023744_n
68969598_2406043356147472_7227616780124946432_n
86934109_2792204980864639_6704126344814395392_n
62066021_2283174801767662_1069028453874925568_n
53900759_2139093046175839_1532147450188398592_n
70008718_2451887208229753_7262998974112464896_n
71847166_2478965532188587_3301588845593624576_n
196750430_4068499846568473_3978341679102806497_n

Pedagógovia

Náš pedagogický zbor je zložený z kolektívu vzdelaných a skúsených tanečných osobností, pedagógov a lektorov, ktorí sú uznávaní vo svojom obore.

Pridajte sa k nám