2% pre tanec

Darujte 2% Tanečnému klubu GRIMMY. Pomoc, ktorá Vás nestojí nič a my vďaka nej môžeme urobiť pekné veci pre našich tanečníkov.

Kostými

Súťaže a cestovanie

Modernizácia priestorov

Organizácia podujatí

Potrebné údaje

Názov: Tanečný klub GRIMMY
Adresa: Tkáčska 8717/3, 8001 Prešov
IČO: 37784668
Právna forma: Občianske združenie
IBAN číslo účtu: SK46 0900 0000 0005 0091 6293
Kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Postup darovania

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane. Vzorec na výpočet 2 % je ( Výška dane / 100 ) x 2.
 4. Stiahnite si tlačivo (kliknutím) a doplňte vaše osobné údaje a vypočítanú výšku darovaných 2%. Ako prijímateľa uveďte Tanečný klub GRIMMY.
 5. Tlačivo vytlačte a doručte príslušnému daňovému úradu.
 1. Vykonajte účtovnú závierku za predchádzajúci kalendárny rok
 2. Z účtovnej závierky si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane. Vzorec na výpočet 2 % je ( Výška dane / 100 ) x 2
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby osoby poukážte ako prijímateľa 2% do koloniek v VIII. oddiely (daňové priznanie typu A) alebo v XII. oddiely (daňové priznanie typu B) Tanečný klub GRIMMY
 4. Riadne vyplneé daňové priznanie doručte príslušnému úradu v stanovej lehote.
 1. Vykonajte účtovnú závierku za predchádzajúci kalendárny rok
 2. Z účtovnej závierky si vypočítajte 1 %, resp. 2% z dane príjmov právnickej osoby
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby v časti VI. poukážte ako prijímateľa 1% resp. (2%) Tanečný klub GRIMMY
 4. Podaje daňové priznanie do stanovenej lehoty

Ďakujeme